De slimste mens APK MOD 5.2.6

De slimste mens APK MOD 5.2.6

Description of De Slimste Mens Apk mod (unlimited coins/gems) for android

Game id: nl.ncrv.dsm.android

Dit is de app bij de Nederlandse versie van het televisieprogramma De Slimste Mens. In deze kennisquiz met een knipoog wordt gezocht naar de slimste mens ter wereld. Speel deze leuke quiz tegen je vrienden, onbekende slimmeriken of alleen.

Belangrijk! Wil je graag de geluidsmeldingen uitzetten, maar wel de notificaties blijven ontvangen? Dit is niet in de app aan te passen, maar wel in de instellingen van je telefoon. Zoek bij instellingen naar De slimste mens app. Hier vind je onder meldingen een optie om het geluid uit te zetten.

Verbeterd: Singleplayer
Goed nieuws, want eindelijk kan je de singleplayer volledig uitspelen. Beantwoord negen open vragen zo snel mogelijk. Bij vraag 3, 6 en 9 krijg je extra bonuspunten. Heb je het fout? Dan kan je gewoon doorspelen en stopt het als je een fout antwoord geeft stopt het spel niet meer. Ben jij een echte slimmerik en haal je een hoge score? Dan verover je een plek in de highscorelijst! De speler met de hoogste score van de maand (of tijdens het tv-seizoen, van de week) maakt kans op de enige echte De Slimste mens-mok.

Ook is de app vernieuwd met nieuwe 369-vragen!

Daarnaast kun je nog steeds een potje tegen je eigen vrienden of een willekeurige slimmerik spelen. Laat je vrienden zien wat jij allemaal weet in de volgende rondes:

– 3-6-9 Ronde 
– Open Deur Ronde 
– Puzzel Ronde 
– Ingelijst Ronde 
– Finale 

Hou jij je staande in de 3-6-9 Ronde met negen klassieke quizvragen? Weet je in de Open Deur Ronde zoveel mogelijk kenmerken bij een bekend begrip, gebeurtenis of persoon te vinden? Vind jij het verband tussen de verschillende begrippen in de Puzzel Ronde? En weet jij meer antwoorden op dezelfde vraag in de Lijstjes Ronde? Dan speel je waarschijnlijk één voor één je vrienden weg in het finalespel van deze app.

Ga tot het maximale en krijg een beloning voor de uitzonderlijke prestaties die je levert! Door het spel heen kan je onverwachts brons, zilver of goud behalen. Win je vaak achter elkaar een multiplayer spel? Speel je de 3-6-9 ronde foutloos? Of win je een spel met een groot tijdsverschil? Dit wordt nu voor je bijgehouden zodat jij kan zien of je een echte sterspeler bent.

Door de app te downloaden ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden (https://www.kro-ncrv.nl/over-kro-ncrv/algemene-voorwaarden ) van de KRO-NCRV.

Heb je nog vragen/opmerkingen/suggesties, mail dan naar [email protected]
This is the app in the Dutch version of the television program The Smartest Person. In this quiz with a nod search for the smartest man in the world. Play this fun quiz to your friends, or unknown brainiacs only.

Important! Would you like to turn off the sound notifications, but continue to receive notifications? This is not to modify the app, but the settings of your phone. Looking at institutions for the smartest man app. Here you will find below reports an option to turn off the sound.

Improved: Singleplayer good news because finally you can fully play the singleplayer. Nine open answer questions as quickly as possible. For question 3, 6 and 9, you get extra bonus points. Did you wrong? Then you can keep playing and stop when you give a wrong answer will stop the game anymore. Are you a real smart guy and gives you a high score? Then conquer a spot in the highscores! The player with the highest score of the month (or during the TV season, the week) could win the only real Smartest Man-mug.

The app has been updated with new 369-question!

In addition, you can still play a game against your friends or random genius. what you all show your friends know in the next rounds:

– 3-6-9 Round
– Open Door Round
– Round Puzzle
– Framed Round
– Final

Do you know your standing in the 3-6-9 Round nine classic quiz questions? Are you in the Open Door Round as many features found on a familiar concept, event or person? Do you think the relationship between the various concepts in the Round Puzzle? And you know more answers to the same question in the Lists Round? Then you play probably one at your friends away in the final game of this app.

Go to the maximum and get a reward for exceptional services you provide! Throughout the game you can achieve unexpected bronze, silver or gold. Win often string together a multiplayer game? you play the 3-6-9 round flawless? Whether you win a game with a big difference? This is now being tracked for you so you can see if you’re a real star player.

By downloading the app you agree to the Terms and Conditions (https://www.kro-ncrv.nl/over-kro-ncrv/algemene-voorwaarden) KRO-NCRV.

Do you have any questions / comments / suggestions, mail to [email protected]
In deze update hebben we een technische optimalisatie doorgevoerd.

App Information of De Slimste Mens

App Name De Slimste Mens
Package Name nl.ncrv.dsm.android
Version 4.2.11
Rating ( 16511 )
Size 14.8 MB
Requirement Android 5.1+
Updated 2020-05-27
Installs 1,000,000+
Category Casual, Games
Developer